ЗА ВЪЗДУХОВОДИ - СОТЕРМ 1В

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
За повишаване огнеустойчивостта на общообменни въздуховоди, противодимни вентилации, системи за местно изпомпване, системи за климатизация на въздуха, канали за технологични вентилации, в т.ч. и газови системи от различно приложение, които се използват както на закрито, така и около помещения, сгради и съоръжения с промишлено и обществено предназначение. Повърхността, върху която се нанася материалът, може да бъде както поцинкована, така и грундирана.

Становище за допустимост № По-Псд 106 от 17.09.2007 г.

РАЗХОД
Разходът на сухия материал при дебелина на покритието 1 мм е 0,40-0,45 кг/м², без отчитане на загубите.

ДЕБЕЛИНА НА ПОКРИТИЕТО

Предел на огнеустойчивост Дебелина на покритието
                 ЕІ   60              10 ± 3 мм
                 ЕІ   90
             14 ± 3 мм
                 ЕІ   120
             18 ± 3 мм
                 ЕІ   150
             22 ± 3 мм
                 ЕІ   180
             25 ± 3 мм