За нас

Уважаеми инвеститори, проектанти, архитекти, строители и специалисти по противопожарна безопасност,

Представяме на Вашето внимание консорциум от фирми, предлагащи широка гама продукти и услуги в областта на противопожарния инженеринг.

„Опти-Терм” ЕООД е официален представител за България на продуктите на водещи руски производители в областта на противопожарната защита и безопасност - ЗАО “Технотерм груп” - Москва, ЗАО “Научно-производствено предприятие Рогнеда” - Москва, “Научно-иновационен център по строителство и пожарна безопасност” – Санкт Петербург, а също така на "DUNAMENTI TUZVEDELEM" Zrt - Унгария.

„Терм инженеринг груп” ООД е специализирана в изготвяне, съгласуване с органите на НСПБЗН и изпълнение на проекти в сферата на пасивната противопожарна защита. Използват се висококачествени продукти за защита на метални конструкции, въздуховоди, ел. кабели и продукти, осигуряващи комплексна огне – и биозащита на дърво, отговарящи на най-високите изисквания на българските и международни стандарти.

Дейността на фирмите обхваща следните направления:

-изготвяне и съгласуване на проекти с органите на НСПБЗН;

-реализация на съгласуваните проекти (изграждане на автоматични спринклерни системи, обмазване на метални конструкции и др.);

-консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни противопожарни нормативи;

-проектиране пълната пожарозащита на конструкции, сгради, съоръжения и инсталации, на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации;

-създаване на организация по пожарна безопасност;

-представителство пред органите на НСПБЗН от името на възложителя;

-информационно обслужване по въпроси, касаещи ПАБ;

-изпълнение на пожарогасителни, пожароизвестителни, аварийни и евакуационни системи и инсталации, системи за видеонаблюдение, достъп и контрол и др.;

-абонаментна подръжка на пожароизвестителни, пожарогасителни и аварийни инсталации, пожароустойчиви врати, системи за отдимяване, пожарозащитна автоматика.

-внос и полагане на защитни и изолационни покрития на основата на полиурея във всички сфери на строителството, транспортните и преносни съоръжения, строителството на пътища, индустриални обекти и др.