ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ И ЕЛЕМЕНТИ СОТЕРМ-1М

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Служи за огнезащита на стоманени елементи с 2Т сечение и други отворени сечения, за осигуряване на огнеустойчивост до 240 минути, при приведена дебелина на стоманените елементи до 14 mm или фактор на масивност на профила (Hp/Amˉ¹) дo 71.

ПРЕДИМСТВА

Практиката показва, че при решаване на въпроси, свързани с огнезащита на метални елементи над 90 мин., според изискванията на Наредба 2 за ПСТН, масово се използва облицовъчни системи от гипсокартонени и гипсофазерни плоскости. Това, разбира се, е съвременно решение на въпроса, но същевременно струва достатъчно скъпо и допълнително утежнява конструкцията, особено при изграждане на окачени тавани от огнезащитни гипсофазерни плоскости. Прелагания от нас продукт "Сотерм-1М", е доказана алтернатива с възможност за покриване на диапазона на защита от 30 до 90 и от 120 до 240 . Реализират се значителни икономии на време, труд и материали.

Дори използването на "Сотерм-1М" в съчетание с обикновен гипсокартон или други облицовъчни материали, според архитектурните изисквания, води до значителна икономия на средства за инвеститора.


ДЕБЕЛИНА НА ПОКРИТИЕТО
Необходимите дебелини на сухото покритие на огнезащитния материал "Сотерм-1М" са посочени в таблица 1 и таблица 2 от Становище за допустимост №ПО-Н-Д-103/17.08.2009 г.


РАЗХОД


Разходът на сухия материал при дебелина на покритието 1 мм е 0,40-0,45 кг/м², без отчитане на загубите.