ТОПЛИННИ КОЛБИ JOB® THERMO BULBS

Response

(реакция)

Вид

Дъл-жина

мм.

RTI

реакционно-времеви

индекс

Здравина

Средно силово натовар-ване

Температура

Допълнителни температурни възможности

 

(ms)½

(fts)½

kN

lbs

57°C

135°F

oран-жев

68°C

155°F

червен

79°C

175°F

жълт

93°C

200°F

зелен

141°

285°F

син

182°C

360°F

бледо-морав

260°C

500°F

черен

 

Standard

(стандартни)

G5

16/20

105

190

4

880

 

 

 

 

 

 

 

 

G5-XS

16/20

105

190

5,5

1210

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediate

(средно бързи)

F5

16/20

75

135

4

880

 

 

 

 

 

 

 

 

F4

16/20

65

115

4

880

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast

(бързи)

F3-SP

20

36

65

4,1

900

 

 

 

 

 

 

 

 

F3

16/20

36

65

3,5

770

 

 

 

 

 

 

 

 

F3-XS

16/20

36

65

4,5

990

 

 

 

 

 

 

 

 

Super Fast

(супер бързи)

F2.5

16/20

27

50

2,5

550

 

 

 

 

 

 

 

 

F2.5-XS

16

27

50

4

880

 

 

 

 

 

 

 

 

F2

16

22

40

2

440

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultra

(ултра бързи)

F1.5

16

16

30

1

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание

Термалните колбите JOB® THERMO BULBS са термочувствителни сработващи елементи за автоматични спринклери, димоотвеждащи шахти, заглушители на огъня и други освобождаващи приспособления. Херметически запечатаната в стъклената колба течност (от видовете G или F), разширява обема си с покачване на температурата, счупвайки колбата на малки частици при достигане на предварително зададената температура на освобождаване. Уникалната форма на кост – дизайн на JOB® THERMO BULBS (US Патент No. 4,796,710 и други международни патенти), комбинирана със специална течност (вид F; US Патент No. 4,938,294), са решаващите фактори за безупречното представяне при термална реакция на топлина, както и гаранция за здравината на стъклените колби (колбите не сработват преди достигане на зададената температура, което гарантира липсата на материални щети).

Всички основни характеристики на JOB® THERMO BULBS са описани в таблицата по-горе.


Време на сработване на топлинните колби

Времето на сработване на топлинната колба се определя от физичната величина RTI, която представлява реакционно-времеви индекс. JOB® THERMO BULBS отговарят на всички изисквания на RTI величините, които потребителят изисква, чрез комбиниране вида на течността (G или F) с различни диаметри на колбата.


XS Термо колби

XS означава „допълнителна здравина”. Поради специалните методи на производство, тези колби имат здравина, приблизително 30 % по-висока в сравнение със стандартните колби, което гарантира тяхната изключителна сигурност при различните случаи. Тези, допълнително оздравени колби, могат да са от видовете G5, F4, F3 и F2.5.


Температури на сработване

Различните цветове на флуида в колбите JOB® THERMO BULBS показват различните температури на сработване. Цветовете отговарят на всички международни стандарти за съотношение цвят/температура, включително UL 199 и ISO 6182:1.

Виж/Изтегли графика