СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА НА ДЪРВЕСИНА

Комплексната защита на дървесината е едно от приоритетните направления в дейността на Научно-производствено предприятие "Рогнеда" повече от 16 години. Предлаганите материали за защита са екологично безопасни, предназначени са за вътрешна и външна употреба и чрез тях се постига дълготраен ефект.

Опасност №1 - Огънят.

Огнезащитата на дървесинта се решава с различни способи, най-ефективни от които са използването на огнезащитни покрития (огненабъбващи бои) и инпрегнанти със специални съставки (антипиренами). При кратковременно, локално въздействие на огъня върху дървесината, огнезащитните покрития затрудняват възпламеняването и, намаляват задимяването, спомагат за бързото и лесно госене на пожара, а в редица случаи изключват възможността от възникването му. В случай на пожар, багодарение на огнезащитните материали се наблюдава само обгаряне на дървесината и ограничаване площа на въздействие на пламъка.

Опасност №2 – Атмосферните въздействия.

Известно е, че под открито небе дървесината старее значителна по-бързо, отколкото в закрити помещения, със всички произтичащи от това последствия. Към основните фактори, оказващи вредно въздействие на дървесината, се отнасят: честите цикли на увлажняване и изсъхване, замръзване и подгизване, ултравиолетовите слънчеви лъчи, вятърната ерозия.

Опасност №3 – Въздействие на микроорганизмите.

Дървеснооцветяващите и плесенно образуващи гъби образуват на дървесината петна и налепи с различени цветове. Тези гъбички не променят физикохимическите показатели на дървесината, но увреждат нейния декоративен вид. Дървесноразрушаващите гъби отделят ферменти, които разтварят стените на клетките на дървесината, превръщайки ги в своя питателна среда. В резултат на това се влошават механическите показатели на дървесината, променят се нейните физически и химически свойства.

Повредената от гъби и плесени дървесина в последствие се уврежда от насекоми. Особено бързо гние дървесината в контакт с почвата, която съдържа огромно количество микроорганизми, които с течение на времето я разрушат.

Опасност №4 – Насекомите.

Насекомите увреждат както живата дървесина, така и суровата и сухата. От всички насекоми най-опасни за дървесината са бръмбари, мравки, термити и оси. В своето развитие насекомите преминават през няколко стадия на развитие, от които най-дълъг и вреден това е стадия на развитие на личинките.

Изполвайки огне и – биозащитните продукти на НПП „Рогнеда”, Вие спестявате време и средства и осигурявате дълготрайна защита на дървесината, съответстваща на световните стандарти.