РЕЦЕНЗИЯ ОТ ИНЖ. ФИЛИП ФИЛИПОВ

РЕЦЕНЗИЯ

От инж. Филип Филипов – проектант по част ВК – Регистрационен №00322

Относно: Приложение на Спринклерните глави „Макстоп” производство на ООО „Научно-иновационен център по строителство и пожарна безопасност” – гр. Санкт Петербург.

Спринклери „Макстоп” са висящ тип със сработващ елемент термочувствителна стъклена ампула модел F2 или F3. Работното налягане е 0.5 I1.7 МРа при отвор на дюзата 5 мм.

Ползват се за монтиране към тръбите на водни пожарогасителни системи, при което дюзата насочва разпръснататa водна струя надолу.

В сравнение с традиционните спринклерни глави при една и съща ефективност при гасенето на пожара се явява по-нисък разход на вода.

Размерът на капката, за сметка на много по-финото разпръскване на водата, намалява интензивно температурата в зоната на пожара, което съкращава значително времето на работа на спринклерната система и съществено намалява разхода на вода, необходим за гасене.

Разработените финоразпръскващи спринклерни глави от серията „Макстоп”, благодарение на специалното формиране на полидисперсионен поток капки, чрез който се постига насочване на водната мъгла в зоната на пожара, както и благодарение на проникващата способност на по-едрите капки, позволиха да се разшири сферата на приложение в сравнение с обикновените спринклерни системи.

Преимущества в сравнение със стандартни и други спринклерни системи:

  •  съкращава в пъти времето на работа на системата;
  • намалява в пъти обема на необходимата вода;
  •  намалява вторичната загуба от пролятата вода;
  •  намалява въздействието от огнегасителните вещества и опасните фактори на пожара върху посетителите на обекта;
  •  използват се нискоинерционни, бързодействащи колби на фирмата JOB, които осигуряват задействането на спринклерите в началния стадий на пожара, което, от своя страна, позволява той да се локализира веднага и да се избегне загубата на материални ценности, както от самия пожар, така и от работата на гасителната система;

  •  по-малки габаритни размери на спринклера;
  •  понижава инерциоността на сработване на системата;
  •  гасене във високостелажни складове без използването на междустелажни гасители.

Поради това, че при тези спринклерни глави водната струя е с фина структура (водна мъгла), се препоръчват при гасене на помещения, където се работи с компютри, например банки и офиси. Изключително подходящи са за прилагане в търговски центрове, където са концентрирани много стоки, както и постоянен човекопоток.

Спринклерни глави от серията „Макстоп” намират приложение също и за гасене на пожари в книгохранилища, бибилиотеки, национални ценности, фондохранилища, музеи и изложбени зали, картинни галерии, концертни и кинозали, магазини, административни сгради, хотели, болници, високостелажни складове, атриумни пространаства и др.


Обекти, които съм проектирал със спринклерна инсталация със заложени спринклерни глави от серията „Макстоп”:

· ‘’Милениум’’- офисите,банката,магазините и пет звездния хотел без петте нива на подземните гаражи ( тук са предвидени стоящи спринклерни глави) – 125000м2

Офис сграда с магазини и подземни гаражи – гр. София, Сточна гара-56000м2.

Жилищна сграда с офиси, магазини и подземни гаражи, ж.к. „Х. Димитър” - гр. София –подземните гаражи-7000м2.

Снимачни павилиони и хале с офисна част в землището на с. Долна Малина, -3200м2.
Септември 2009 г. инж. Филип Филипов