ПАСИВНИ ПРОДУКТИ ЗА ОГНЕЗАЩИТА НА МЕТАЛ

Огнезащитен състав "Сотерм"
Алтернатива на Vidiwall и Vidifloor на KNAUF. В пъти намалява инвестиционния разход в огнезащитата. Минимално натоварва защитаваните елементи.
Огнезащитният състав Сотерм, произведен в съответствие с ТУ 1526-010-17797468-06 се използва за:
- огнезащита на стоманени конструкции - "Сотерм-1М";
- огнезащита на стоманобетонни конструкции - "Сотерм-1Б";
- огнезащита на въздуховоди - "Сотерм-1В";
Съставът Сотерм представлява смес от раздут вермикулит, неорганични, свързващи вещества, минерални микроелементи и специални добавки, които, непосредствено преди употреба (на строителната площадка), се разреждат с вода до образуване на паста. Материалът Сотерм е нетоксичен и не съдържа вещества, които имат вредно въздействие върху човешкия организъм и околната среда.
Материалът е предназначен за повишаване на границата на огнеустойчивост на грундирани и поцинковани метални конструкции, въздуховоди, железобетонни конструкции, сгради и съоръжения с промишлено и гражданско предназначение, при относителна влажност на въздуха до 80%.


Не се допуска използването на материала Сотерм при лоши атмосферни условия, както и при минусови температури. В затворени помещения (отопляеми и неотопляеми), при обезпечена защитата на покритието с атмосфероустойчиви бои и материали, срокът на годност на огнезащитното покритие се увеличава от 10 на 15 години.


Материалът притежава висока адхезия към всякакъв тип повърхности, в т.ч. поцинковани. Образува се леко покритие, което не оказва съществено допълнително натоварване върху носещата конструкция. Допуска се използването на материала в качеството му на лека шпакловка върху метални повърхности, минераловатни плочи, железобетонни и тухлени конструкции.


Материалите се нанасят с помощта на машини за полагане на стандартни и специални мазилки (Turbosol). Допуска се ръчното нанасяне на материалите, заглаждането на готовата повърхност, както и нанасянето на декоративни бои и мазилки (с дебелина не повече от 0,5 мм).

Всички продукти са сертифицирани.