Огнезащитно набъбващо покритие на органична основа "POLYLACK A 604"

Предназначен е за огнезащита на стоманени конструктивни елементи с отворено I и Н сечение, и със затворино (правоъгълно и кръгло) сечение. като осигурява огнеустойчивост от R30 до R 90 минути на конструктивните елементи, при критични температури на стоманата от 350 до 750 С, в зависимост от конкретния фактор на масивност на елемента. Дебелините на на покритието са посочени в таблиците към Стоновище за Допустимост на ГДПБЗН № ПО-Н-Д-25/06.06.2011 г.