КСД - ОГНЕЗАЩИТА И БИОЗАЩИТА НА ДЪРВО И ТЪКАНИ

КСД ® 20

Огне- и биозащитен състав за дървесина и тъкани

Класика в защитата на дървесината

Високоефективен, екологично безопасен и комплексно защитен продукт.

Висока устойчивост на измиване.

Приготвен е на основата на екологично безопасни антисептици и биоциди от ново поколение.

Среден срок на огнезащита - 4 години, на биозащита - 4÷5 години.

Съставът е сертифициран.

ТУ 2389-006-17483468-94 с изм. 1 и 2

Предназначение:

- огне- и биозащитна обработка на дървени конструкции на сгради и

съоръжения;

- постигане на трудновъзпламеняемост на дървесината;

- огнебиозащитна обработка на текстилни материали.

Свойства:

- дълбоко прониква в структурата на дървото и тъканите;

- устойчив на измиване;

- не спира естественото дишане на дървесината;

- подчертава текстурата на дървесината;

- не изменя външният вид на дървесината и тъканите след обработка;

- няма мирис.

Области на използване:

- мартачни системи на сгради и съоръжения, подове, стени, тавани и други дървени повърхности, които не са изложени на прякото въздействие на валежи (под навес) и на почвена влага, а също и на дървен материал при кратковременно складиране навън и транспортиране;

- текстилни материали, неподлагани на химическо и влажно чистене.


Препоръки при използване:

Съставът “КСД” трябва да се нанася при положителна температура не по-ниска от +5˚С, на сухи, с влажност не повече от 30%, необработени с лакови материали, защитавани повърхности, които трябва предварително да са почистени от кората, ликото, калта и др. замърсявания, пречещи на свободното проникване на състава в дълбочина на дървесината с помощта на четка, чрез пръскане, по метода на потопяване, като се осигурява необходимия разход.

При нанасяне най-добър резултат се достига по пътя на нанасянето на състава в един или няколко слоя с общ разход 500 г/кв.м. по метода “мокър по намокрен”. Не е целесъобразно да се нанася след изсъхване на предния слой на покритието, тъй като образуваният филм от предишното нанасяне затруднява свободното проникване на активните нискомолекулни компоненти на състава в дълбочина на дървесината.KanKSD10l_2.jpg

Разход:

- за получаването на трудновъзпламенима дървесина - 500 г/кв.м.;

- за получаване на трудновъзпламеними текстилни материали -150 г/кв.м.

Разфасовка: 5, 10, 70, 200 кг.

Цвят: безцветен. Не оцветява дървесината и тъканите.

Условия за съхранение:

При температура не по-ниска от – 5˚С, изключва се повторното замразяване.

Срок на годност: 3 години.