ФЕНИЛАКС "2 В 1" ЗА ДЪРВО

ФЕНИЛАКС ®22

Огне-и био защитен състав за дърво

Високоефективна огнезащита при умерен разход.

В зависимост от разхода, осигурява на дървесината да бъде трудно-запалима и трудно-горима. Среден срок на огнезащита - 4 години. Съставът е сертифициран.

ТУ 2389-024-13238275-03 с изм. 1

Свойства:

- дълбоко прониква в структурата на дървесината;

- не възпрепятства естественото дишане на дървесината;

- екологично безопасен.

Област на приложение:

- огне-и биозащитно инпрегниране на дървени конструкции на сгради и съоръжения в закрити помещения и на открито, не подложени на директно въздействие на валежите (под навес).

Препоръки за използване:

Съставът ”Фенилакс” трябва да се нанася върху свободна от други покрития, чиста повърхност на дървесината с максимално допустима влажност, не-повече от 30%. Нанася се ръчно с четка или с валяк, а също така, чрез безвъздушно или пневматично разпръскване. Възможно е потопяване на дървесината в специални напояващи вани, метод на дълбоко напиване в автоклави (за нарязан дървен материал от дърводобиващите комбинати). Допустимо е нанасянето на състава на един или няколко слоя. Времето на престояване между слоевете е не по-малко от 2-3 часа. Температурата на въздуха,състава и дървесината трябва да бъде не по-ниска от +5˚С. Използваният състав намиращ се в контакт с дървесината, с четката и пр., не трябва да се излива обратно в чистия състав.

Разход:

- За постигане на трудногоримост на дървесината - 500 г/кв.м;

- За постигане на труднозапалимост на дървесината - 300 г/кв.м

Разфасовка:

- 6, 11, 75, 220 кг.

Цвят:

Покритието в зависимост от разхода и вида на дървесината има жълтеникав или жълто-кафяв оттенък.

Условия за съхранение:

При температура не по-ниска от – 5˚С, изключва се повторното замръзяване. Срок на годност: 3 години.