ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА НА СПРИНКЛЕРИ "МАКСТОП"

Експертна оценка на спринклери "Макстоп" от ръководителя на екипа, провел сравнителния анализ на резултатите от изпитванията на спринклерни глави "Макстоп" за съответствието им с изискванията на БДС ΕΝ 12259-1:1999+A1:2001, необходимо условие за издаване на Становища за допустимост от ГДПБС-МВР.

ИЗТЕГЛИ