ОГНЕНАБЪБВАЩА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННА БОЯ PIREX-METAL PLUS

 ОГНЕЗАЩИТНА                                     PIREX-METAL Plus®

 БОЯ НА ВОДНА ОСНОВА

 ЗА МЕТАЛ                                                                                            

                                                                      Pirex_Metal_Plus.jpg

   Предназначение:

 Огнезащитната боя на водна основа "Pirex-Metal Plus" e предназначена за огнезащита на стоманени конструктивни елементи  с отворени  (2Т, П, L и С) сечения, както и затворени правоъгълни и кръгли кухи сечения, при четеристранно огнево въздействие. Осигурява огнеустойчивост от 30, 45, 60, 90 и 120 минути при фактор на масивност до 400 мˉ¹ (приведена дебелина на стоманените елементи от 2,49 мм. до 9,03 мм.) Огнезащитната боя за стоманени строителни конструкции се използва съвместно с антикорозионни грундове  ГФ-021 и ПФ-02 с дебелина 0,05 мм. и финишни покрития от алкиден емайл "ХВ-16" и "ХВ 185", с дебелина 0,05 мм. или аналогични на тях. Боята “Pirex-Metal Plus” е предназначена за експлоатация  в сухи помещения с неагресивна среда, на конструкции, не подложени на прякото въздействие на водата, при относителна влажност на въздуха не повече от 80%. 

 Свойства :

 Боята “Pirex-Metal  Plus” е предназначено за експлоатация вътре в сухи помещения с неагресивна среда,на конструкции,не подложени на прякото въздействие на водата,при относителна влажност на въздуха не повече от 80%.

- отсъствие на органични разтворители;- нисък разход;- високо съдържание на сух остатък;- високи естетически свойства;- екологично безопасна;- еднокомпонентен състав, лесен за нансяне.

Срокът на експлоатация на покритието, изпълнено с боята “Pirex-Metal  Plus” е 10 години без защитно покритие, и до 15 години със защитно /финишно/ покритие.

Разход: 1,76 кг/кв.м(за постигане на усреднена дебелина от 1мм. на сухия слой). Необходимата дебелина  на сухия слой на покритието, в зависимост от фактора на масивност на конкретния конструктивен елемент, при критична температура 500˚ С, са посочени в таблици 1  и 2 в Приложение №1  на Становище за допустимост № ПО-Н-Д-140 от 24.11.2010 .

   Разфасовка: 25 кг.Цвят: бял ,възможно оцветяване.

__________________________________________________________________________                

Условия за съхраняване: в плътно затворена туба, предпазена от попадане на влага, достъп на въздух, при температура по-висока от 0˚ С. Да се пази от замръзване!

Срок на годност: 1 година

  AD_3.jpg    img_1_3.jpg     114788.jpg