СФЕРИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

ТРЪБИ И ТРЪБОПРОВОДИ, ПОКРИТИЯ И ВЪТРЕШНА ИЗОЛАЦИЯ Picture21.jpgPicture10.jpg

Покритията и вътрешната изолация се използват за     предотвратяване на образуването на корозия върху стоманени тръби. Полиуреята е доказала способността си да издържа много по-дълго от боите, което съкращава значително експлоатационните разходи. Полиуреята е идеалното покритие за тръби, които са били изолирани с пенополиуретанова пяна. Полиуреята се използва, също така, при ремонтни работи във вътрешността на водопроводни и канализационни тръби.

ПОКРИТИЕ НА МОСТОВЕPicture12.jpgPicture19.jpg

Полиуреята значително и качествено по-добре съхранява боята и предотвратява появата на корозия в сравнение с всякакви други специализирани покрития за мостове. В системите от намотки полиуреята най-често се нанася върху метални и бетонни части на конструкции.

УПЛЪТНЕНИЕ И ХЕРМЕТИЗАЦИЯ

В последно време полиуреята активно се използва за уплътняване и различни видове херметизация. Тя осигурява гъвкава, дълговечна, неподатлива на сезонни влияния изолация за всички видове строителни конструкции: в тухлени градежи, панели, врати, резервоари за вода и т.н. Тя се явява отлична защита срещу образуването на пукнатини и фуги. Благодарение на изключително краткото време на стягане и благодарение на своята нечувствителност към влага полиуреята осигурява бързи монтажни работи. Трябва да се има предвид необходимата предварителна подготовка на повърхностите.

ПОКРИТИЕ НА РЕЗЕРВОАРИ

Покритието от полиурея защитава металните резервоари от отрицателни въздействия като корозия, химически средства и други природни и строителни елементи. При правилни подготовка на повърхността, състояние на грунтовото покритие, избор на формула, грунд, процедури по инсталация, полиуреята се нанася лесно и издържа много дълго време. Полиуреята е способна да върне към нов живот старите резервоари. Полиуреята може да се използва както в качеството на първично средство, така и за обновяване на резервоарите. Вътрешно покритие на резервоари. Вътрешното покритие от полиурея не се поддава на въздействие на повечето химикали и промишлени течности. Благодарение на бързината на нанасяне и на способността й да се прилепва към всякакви повърхности полиуреята се явява идеалното средство за първично или ремонтно нанасяне в качеството й на вътрешно покритие.

ВЪТРЕШНА ОБРАБОТКА НА СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ

Благодарение на бързото прилепване и стягане и устойчивостта на химикали и изтриване, използването на полиуреята при първична и вторична херметизация на бетон е най-доброто средство за обработка на системи за отпадни води, пречиствателни съоръжения и др.

ЛЮКОВЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ КОЛЕКТОРИ

Използването на полиурея за обличане на люкове се използва все по-често, благодарение на възможността да се решат различни проблеми, свързани с инфилтрацията на грунтови води и скоростта на нанасяне. Болшинството обществени и частни системи се нуждаят от ремонтни работи, свързани с вътрешната изолация. Благодарение скоростта на изсъхване полиуреята оставя зад гърба си болшинството конкуренти. Способността й да създава монолитно дълговечно покритие осигурява на колекторите защита от образуване на отлагания и инфилтрация на грунтовите води.

ПЪТНИ ПОКРИТИЯ И МАРКИРОВКИ

Полиуреята съхне бързо, затова е удобна за укрепване на пътните маркировки и пътните покрития, както и за довършване на тротоари. Само няколко минути след нанасянето й върху пешеходната зебра, по нея може да се движи транспортния поток в пълния му обем. При това си струва да се отбележи, че полиуреята има много по-дълъг живот отколкото боята, което увеличава сроковете за експлоатация и отдалечава нуждата от ремонтни работи. Именно затова използването на полиурея е изгодно от икономическа гледна точка.

МОРСКИ СЪДОВЕ

Над ватерлинията и под нея полиуреята може да бъде ефективна за защита на стомана, алуминий и стъклена вата от различни въздействия на водата. Започвайки с поглъщане на звука при риболовните съдове и завършвайки със защита на корпуса – безбройни са сферите на приложение при морските съдове за защита от въздействия на химикали и корозия и солена вода.

ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ

Полиуреята се явява прекрасно покритие за покривни конструкции, които са били изолирани с пенополиуретанова пяна. За всеки конкретен случай може да се подбере различна по химичен състав полиурея, за да съответства на всички необходими физични изисквани. Някои системи използват «Cool Roof» ENERGY STAR®, съчетаваща използването на определен цвят и отразителна способност. Тази отразителна способност може да съкрати разхода на енергията за затопляне и охлаждане на сградата. И, независимо че нанасянето на полиуреята изисква специална подготовка на повърхността, нейната ефективност привлича все повече привърженици.

ПОКРИТИЕ НА ОСНОВИТЕ ПРИ ТОВАРНИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Покритието от полиурея осигурява дълговечно, здраво, въздухонепроницаемо и водонепроницаемо защитно покритие по дъното и основите на товарните транспортни средства или металните контейнери. Този дълговечен, лесен за почистване и устойчив на изтриване слой защитава товарните транспортни средства от груби замърсявания, корозия или изпълнява специално функции.

ПОКРИТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ВАГОНИ

Полиуреята често се използва в качеството си на изолация във вагони, предназначени за транспортиране на течности и химически вещества. Освен всичко останало полиуреята защитава вагоните от корозия. И пак тя защитава от повреждане вагони, превозващи въглища, пясък и други абразивни материали. Процесът на нанасяне на полиуреята е много бърз, а срокът на годност - дълъг, затова тя все по-често се използва в железопътния транспорт.

ОРНАМЕНТИ ЗА ДЕКОРАЦИЯ НА ПОМЕЩЕНИЯ

Благодарение на способността си бързо да се втвърдява, полиуреята се използва и за изработване на декоративни елементи за интериора като фризове, пана, различни релефи и др. Нейните приложения са неограничени. Тя икономисва време. Така например, полиурея използват при състезателни коли и болиди, при създаване на изкуствени скали и формовани изделия.

ОБЕМИ И ПРОСТРАНСТВА ЗА ГОРИВНИ МАТЕРИАЛИ

Полиуреята е устойчива по отношение на повечето горивни материали и химикали. Затова тя се използва в хранилища за топливо и тръбопроводи.

ДЕКОРАТИВЕН ДИЗАЙН

Полиуреята често се използва в качеството си на защитен слой за пенни или други покрития, за да създаде декоративна облицовка на сгради, изкуствени паважи, за украса на басейни, за създаване на тематически характерни особености при дизайна. Идеална е за настилки и покритие на паркинг площи, гаражи и др. Използването на полиуреята за защита на настилки и покрития на паркинг площи, гаражи и др спечели привърженици благодарение на скоростта на изсъхване и здравината. Но съществуват и други предимства при използването й в такива помещения. Тя е дълговечна и пригодена за използване в места с натоварен трафик. Тя се използва в най-различни помещения в качеството си на водонепроницаемо и защитно покритие.

АКВАРИУМНИ ДЪНА

Налице са редица плюсове при използването на полиуреята в аквариуми. Възможността за създаване на профилирани стени и орнаменти прави тази система особено привлекателна. Нанесената във вид на спрей полиурея бързо изсъхва и се предлага в различни цветови варианти, което е накарало специалистите да я предпочитат при изработване и поддържане на аквариуми.

ЛАНДШАФТ

Ландшафтните дизайнери и архитекти също отчитат преимуществото при използването на полиуреята. Тя често се използва при създаването на изкуствени водоеми и басейни Полиуреята осигурява приятен външен вид на бетона и защитава всеки друг използван в тази област метериал.

АРХИТЕКТУРЕН ДИЗАЙН

Полиуреята, също така много често се използва в архитектурния дизайн, също както в ландшафтния. Използва се като защитно покритие за пяна при създаването на декоративни елементи, модели и орнаменти. Може също да се използва активно в театрални сцени за създаване на декори и декорации. Производство на детайли. Полиуреята може да се нанася като спрей дори на отделни детайли с цел тяхната защита. В някои случаи се прибягва към изготвянето на отделни елементи от самата полиурея, например – жлебове и улеи в басейни, олуци, плочи, автомобилни спойлери и др.

АКВАПАРКОВЕ И ИГРАЛНИ ПЛОЩАДКИ

Улеи и хълмчета, защитно покритие за седалки, покритие на резервоари и всякакви увеселителни съоръжения са само част от примерите за приложение на полиуреята в развлекателната индустрия. Все по-често полиуреята се използва вместо обикновените бои и стъклената вата, освен всичко останало това съкращава значително и сроковете за изграждане на постройките.

Изтеглете подробна презентация тук.