ЗА ВЪЗДУХОВОДИ - СОТЕРМ 1В

Сотерм – 1В       img_106_3.jpg     41.jpg

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

За повишаване огнеустойчивостта на общообменни въздуховоди, противодимни вентилации, системи за местно изпомпване, системи за климатизация на въздуха, канали за технологични вентилации, в т.ч. и газови системи от различно приложение, които се използват както на закрито, така и около помещения, сгради и съоръжения с промишлено и обществено предназначение. Повърхността, върху която се нанася материалът, може да бъде както поцинкована, така и грундирана.

Становище за допустимост № По-Псд 106 от 17.09.2007 г.

РАЗХОД

Разходът на сухия материал при дебелина на покритието 1 мм е 0,40-0,45 кг/м², без отчитане на загубите.

ДЕБЕЛИНА НА ПОКРИТИЕТО

Предел на огнеустойчивост

Дебелина на покритието

ЕІ   60

 10 ± 3 мм

ЕІ   90

14 ± 3 мм

                           ЕІ 120                             

18 ± 3 мм

                          ЕІ 150                              

 22 ± 3 мм

                         ЕІ 180                             

 25 ± 3 мм

37.jpg       36.jpg