ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ИНСТРУКЦИЯabe5364b90.jpg

за проектиране на системи за пожарогасене

с използване на спринклерни глави „МАКСТОП”

Производство на ООО „Научно-иновационен център по строителство и пожарна безопасност”

Виж/Изтегли